Välj bland våra produkter och tjänster

Kontakta oss: info@needinsights.com

Tobii glasses II

Omnichannel-analys

Vi kartlägger och analyserar vilken effekt digitala och fysiska kanaler har på er verksamhet - detta innefattar vanligtvis en rad av olika mätmetoder och datakällor.

Enkätundersökning

Vi sköter hela er enkätundersökning, från problemställning, skapandet av frågor, till datainsamling och analys.

Tobii glasses II

Eyetracking-studie

Det effektivaste verktyget för att förstå hur visuell kommunikation uppfattas. Eye tracking kan användas för online, print, produkter och i verkliga miljöer.

Kampanjuppföljning

Vi planerar, mäter och analyserar effekten av olika kampanjer och andra marknadsaktiviteter. Detta är helt avgörande för att kunna utvärdera era beslut och investeringar.

Eye tracking test

Face-to-face intervju

Vad tycker "folk på stan": Face-to-face (personliga) intervjuer är ett utmärkt att samla in värdefull information.

Djupintervju

En kvalitativ undersökning när ni behöver veta hur er målgrupp tycker och tänker och behöver gå in på djupet med mer komplexa frågor och beteenden.

Kundvarvet

Hur ser kundvarvet ut i er butik, vilken påverkan har olika åtgärder och hur ser ni till att kontinuerligt arbeta mot ett allt mer effektivt kundvarv, för både kunden och er själva.

Observationsmätning

Genom observation kan man förstå verkligheten som den är och skapa en solid grund för sitt beslutstagande. 

Fokusgrupper

En grupp på vanligtvis 6 - 12 personer diskuterar ett ämne med en intervjuare som leder samtalet. Rekommenderas främst till nyutveckling.

Konkurrentanalys

En low hanging fruit som många missar! Att känna till sin omvärld är avgörande för att lyckas. Med rätt KPI:er kan ni följa utvecklingen över tid och se till att ligga steget före.

Användarstudie

Användartester är grunden i att skapa produkter, tjänster och webbsajter som är användarvänliga och med nöjda kunder.

Mystery shopping

Sätt er butik eller annan handelssituation på prov.  En mystery shopper agerar en vanlig kund och samlar på sig information om hela upplevelsen.

Besöksflöden (Wi-Fi)

Mätning av butiksbesök, flöden i köpcentrum och rörelser i en stad har vuxit kraftigt de senaste 5 åren. Med Wi-Fi kan man fånga in rörelser på större avstånd till en lägre kostnad.

Besöksräkning (kamera)

Med olika typer av IoT-kameror (3D stereo, infraröd etc) kan butiksbesökarna räknas med hög noggrannhet. Har ni kameradata så kan vi analysera den för att hitta dolda mönster, skapa prognoser osv.

Folkrörelser (mobilnätet)

Teleoperatörerna har enorma datamängder på hur folkströmmar ser ut i städer och hela landet. Vi analyserar datan med olika modeller för att göra prognoser och hitta potentiella riskområden.

Data-analys

Har ni dataset av konsument- eller kundgenererad data så ser vi till att med hjälp av rätt machine learning algoritm hitta insikter i datan utifrån era utmaningar.

Statistisk- och Signifikansanalys

Analys börjar oftast med sammanställningar av data – Hur ser proportioner, avvikelser, konfidensintervall och signifikans ut för er data?

Samband & Prognoser

Det finns antagligen viktiga samband i er data som ni inte känner till. Samband kan användas som underlag för prognoser som kan avslöja insikter om er verksamhet.

Effekt (orsak & verkan)

Vad är effekten av era olika aktiviteter? Med hjälp av orsaksanalys (kausalitet) kan man hitta orsak och verkan även när A/B-test inte är möjligt att genomföra.

Riskanalys & bedömning

Investeringar i olika marknadsaktiviteter är förknippade med risk. Med det som kallas för smart data kan alla företag idag göra avancerade riskanalyser.

Rådgivning Analys

Anlita oss som en oberoende konsult där vi med intervju och diskussioner kommer fram till vilka analysmetoder, mät-tekniker och digitala verktyg som passar bäst för just er.

Analyspartner

Vi arbetar med byråer, konsulter, IoT/IT/teknik-företag som deras analyspartner. Vi kan ta hand om delar eller hela analysbehovet. Är vi Er nya analyspartner?

Har ni frågor eller vill beställa?

Kontakta oss: info@needinsights.com