Location analytics

Analys av besökare med Wi-Fi teknologi

Vår lösning använder Wi-Fi och annan teknik för att analysera hur kunderna beter sig i en (butiks)miljö. Ni får reda på allt från antal besökare (även realtid), till var de går, hur länge de stannar och vilka som är återkommande. Location Analytics kan även kombineras med våra eye tracking-lösningar.

Location analytics går att jämföra med Google Analytics för verkliga omgivningar.

Välj ditt intresseområde:

Antal besökare

Vi spårar antal besökare totalt, antalet unika besökare och antalet återkommande besökare.

}

Besökstid

Vi mäter inte bara antalet besökare, utan även hur länge de stannar.

Varma och kalla områden

Vilka delar av butiken, monter eller område är välbesökta och var befinner människorna sig samt vilka delar är tomma eller outnyttjade.

Inomhus och utomhus

Vi kan mäta och analysera både inomhus- och utomhusmiljöer helt beroende på era behov.

Hur fungerar Location Analytics?

Upptäck besökare via deras smartphones

Integrera data input & POS

Få insikter från dashboard

Optimera KPI's

Fördelar

Med rätt insikter kan ni optimera kundens upplevelse i butiken.

– Förstå konverteringen i era fysiska butiker.

– Mät effekten av era marknadsföringskampanjer.

– Länka kundresan för online och offline.

– Utvärdera och förbättra butiksformat.

– Mät effekten av merchandising & skyltfönster.

– Förstå in-store beteenden, särskilt kunder som inte köper.

– Mät, mappa, anlysera och förstå gångtrafik

Kontakta oss för mer information.