Du är här:  Alla Tjänster > Enkätundersökning (denna sida)

Enkätundersökning

Enkäter är en av de mest använda kvantitativa undersökningsmetoderna för att samla in och analysera information från en eller flera målgrupper. Det är även ett kostnadseffektivt sätt att samla in data från ett stort antal personer, samtidigt som insamlingen går snabbt att genomföra.

Men, även om själva insamlingen av svar kan gå snabbt, är det helt avgörande att planera undersökningen i detalj: från vilken metod som är bäst för insamlingen, till hur många och vilka frågor ska ställas, samt hur datan ska analyseras (vilka affärsmässiga frågor ska vi kunna besvara?). Fel eller otydliga frågor leder till fel analys av er situation!

Varför göra en enkätundersökning?

En enkätundersökning är ett sätt att få veta vad marknaden gör eller tycker om ert företag, produkter, tjänster eller annat av intresse. Korrekt genomförd ger den svar på precis det som ni vill veta. Enkäter är en teknik som med hjälp av skriftliga frågor, ordnade i ett formulär, samlar in data och har därför en stor bredd av möjliga applikationsområden.

Exempel på olika typer av enkätundersökningar:
– Attitydundersökningar med Likert-skala (Instämmer helt ….. Instämmer inte alls)
– Flervalsfrågor (antal olika val)
– Ja/Nej-frågor
– Öppna eller slutna frågor
– Jämnt eller udda antal svarsalternativ
– Matrisfrågor

Tjänster vi erbjuder för enkätundersökningar

Ni kan anlita oss för hela eller delar utav enkätundersökningen.
Här följer några vanliga uppdrag:

  • Feedback och bedömning av kvaliteten i frågor som ni själva arbetat fram. Konsultation på några enstaka timmar och uppåt beroende på antal frågor.
  • Planering av hela enkätundersökningen samt skapandet av frågor som på bästa sätt ger svar på det som ska undersökas. Konsultation på vanligtvis 5-20 timmar beroende på komplexitet och omfattning.
  • Genomförandet av hela enkätundersökningen som innefattar samtliga steg, från planering och frågekonstruktion till pilottest/kvalitetssäkring av frågor, rekrytering av målgrupp och distributionsmetod, datainsamling, analys och rapportering. Genomförs som projekt där vi skickar er en offert där alla delar specificeras i diskussion med er.

Börja med att kontakta en av våra konsulter på denna sida för en förutsättningslös diskussion kring era utmaningar. Vi återkommer med ett prisförslag som ni kan ta ställning till i lugn och ro innan ni bestämmer er.

> Tillbaka till Alla Tjänster

Tjänster som kanske intresserar dig

Tobii glasses II

Eyetracking-studie

Det effektivaste verktyget för att förstå hur visuell kommunikation uppfattas. Eye tracking kan användas för online, print, produkter och i verkliga miljöer.

Konkurrentanalys

En low hanging fruit som många missar! Att känna till sin omvärld är avgörande för att lyckas. Med rätt KPI:er kan ni följa utvecklingen över tid och se till att ligga steget före.

Tobii glasses II

Omnichannel-analys

Vi kartlägger och analyserar vilken effekt digitala och fysiska kanaler har på er verksamhet - detta innefattar vanligtvis en rad av olika mätmetoder och datakällor.