Om företaget Need Insights

Analys utan gränser

 

Vår vision är att förstå anledningarna bakom konsumentbeteende. Vi är ett oberoende analysbolag och vi nöjer oss endast med sanningen, oavsett vad som krävs för att hitta den.

Med lång erfarenhet har vi idag en djup förståelse för konsumentbeteende och hur man analyserar datan både med kvalitativ och kvantitativ analys.

Våra kunder anlitar oss för att gräva djupt och hitta dolda mönster och beteenden, vare sig det handlar om produkter, webbsajter, verkliga miljöer, rörelsedata eller marknadsmaterial.

Vill ni vinna, behöver ni insikter

 

Framgångsrika bolag har en sak gemensamt, de vet mer än sina konkurrenter. Alla bolag behöver kunskap och insikter, inte minst på dagens hårt konkurrensutsatta marknad.

Med den senaste tekniken och metoder som eye tracking, djupintervjuer, webbanalys, kameror och sensorer kan man samla in viktig beteendedata. Men, insamlingen är bara början. All data behöver noggrannt analyseras, genom både statistisk och kvalitativ analys. Det är här vi kommer in och hittar dolda beteendemönster.

Välkommen till vår värld!

STING

STING (Stockholm Innovation & Growth) hjälper talangfulla personer att omvandla sina idéer till framgångsrika företag.
www.stockholminnovation.com

Värdeskapande

I alla våra uppdrag utgår vi ifrån kundens behov och önskemål. Allting vi levererar ska vara värdeskapande för våra kunder. Detta tror vi är grunden i långsiktiga samarbeten.

Nytänkande

Med unika analysmetoder inom både statistisk och kvalitativ analys kan vi omvandla kundens data till värdefulla insikter. Vi ser till att kontinuerligt utbilda oss och hålla oss uppdaterade med det senaste.

Avancerad teknologi

Vi arbetar med den senaste analysmjukvaran och har lång erfarenhet av olika typer av teknologier som eye tracking, webbanalys och Wi-Fi för mätning av folkrörelser.

Tydlig kommunikation

Tydlig kommunikation är en förutsättning för att vi ska kunna leverera värde till er som kund. Detta genomsyrar både innehållet i våra produkter och våra analystjänster.