Location analytics - Stadsområden

Cykel- och fotgängaranalys

Location analytics för stadsområden erbjuder digital analys med hjälp av Wi-Fi, 4G och uppkopplade sensorer. Vår teknologi hjälper trafikanalytiker vid stadsutveckling, trafikanalyser och stadsplanering genom att mäta  besökare och trafikflöden i stadsområden.

Optimera trafik, vägplanering, kollektivtrafik och fastighetsutveckling.

Mät volymen och besökstiden för folkströmmar på gator i stadsområden.

Mät och visualisera rutten, mät hastighet av genomfärd och hur besökare rör sig in/ut inom området.

+

Anpassa och utveckla er egen location-data med Need Insights Data-as-a-service.

Logga in i vår online-plattform för statistik och visualisering av data.
Använd vårt API för att enkelt hämta data till era egna system.
Kontakta oss för mer information (08 – 717 31 00).