Location analytics - Stadsområden

Cykel- och fotgängaranalys

Location analytics för stadsområden erbjuder digital analys med hjälp av Wi-Fi, 4G och uppkopplade sensorer. Vår teknologi hjälper trafikanalytiker vid stadsutveckling, trafikanalyser och stadsplanering genom att mäta  besökare och trafikflöden i stadsområden.

Optimera trafik, vägplanering, kollektivtrafik och fastighetsutveckling.

Mät volymen av besökare och genomströmningen i gatorna i stadsområdet och hur länge besökstiden är.

Mät och visualisera rutten, mät hastighet av genomfärd och hur besökare rör sig in/ut områden.

+

Få till till location data på ditt sätt genom Need Insights Data-as-a-service

Data visualiseras i en online-plattform och kan även hämtas via ett API direkt in i era system. Kontakta oss för mer information.

Vill du veta mer? Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig.