Att bli omni-channel på riktigt

I fastighetsbranschen är platsen avgörande. Så är det även för retail. Fel butik på fel plats ger fel utfall. Därför görs noga bedömningar om var butiker placeras innan etableringen. Man använder olika typer av datakällor för att fastställa den optimala platsen. När butiken är etablerat följer man försäljningsutvecklingen noga för att förstå butikens prestanda.

För en online butik är etableringen betydligt enklare, det handlar om registrering av en URL och så är platsen bestämt. När online butiken är byggt börjar vi mäta en massa saker för att förstå hur mycket trafik vi driver till sidan.

För online butiker är ett data styrt beslutsfattande mer eller mindre en självklarhet och därför använder de flesta butiker olika typer av digitala verktyg. De gör A/B tester, anlitar oss för eye tracking studier (användartester) och använder Google Analytics för att förstå hur väl deras marknadsaktiviteter driver besök, håller koll på bounce rate, page views och konvertering.

Olika faktorer som påverkar försäljning

De fysiska butiker som vill ligga steget före sin konkurrenter och vill vara omni channel på riktigt går ett steg längre för att förstå och utvärdera sina butiker, även efter etablering. De förstår att försäljningen påverkas av olika faktorer och bestämmer sig för att möjliggöra ett data styrt beslutsfattande och tillvägagångssätt för att öka deras prestanda i butik.

Genom att mäta våra fysiska butiker på ett liknande sätt som en online butik överbryggar vi klyftan mellan online och offline och möjliggör att mäta på fler KPI:er en enbart försäljning. Butiksbesök leder till försäljning och genom att förstå vad och hur vi påverkar butiksbesök kan vi i slutändan påverkar försäljningsresultat.

Med en lämplig detaljhandels analys lösning kan du mäta dina kunder genom hela butiksflödet för att optimera kundupplevelsen, spåra effekten av din marknadsföring och mäta nyttja butikens ytor till max och optimera butikens fönsterkonvertering.

Här är en lista med KPI:er som en modern detaljhandels analys lösning bör mäta för att bli omni-channel på riktigt:

Besöks KPI:er

1. Besökare
2. Unika besökare
3. Passerande på utsidan

Lojalitet KPI:er

4. Återkommande besökare
5. Frekvens
6. Cross-shopping / Cross store visits

Konverterings KPI:er

7. Capture rate / Storefront conversion
8. Bounce rate
9. Engagement rate

Engagemang KPI:er

10. Antal engagerade kunder
11. Besökstid per butik och zone
12. Snitt besökstid

Distribution of visit duration för omni-channel mätning av butik

Förutom att övan KPI:erna i sig är intressanta, så blir andra data sets som försäljningsdata, och marknadsförings-kampanjdata väldigt mer användbara om de kan kombineras ihop med besökardata för en komplett bild av butikens prestanda.

För en komplett omni-channel analys behöver vi besöks och försäljnings data från båda online och offline butiker. Genom att kombinera data och analysera data tillsammans kan vi lägga grunden för data baserade beslutsprocesser och blir detaljhandeln omni-channel på riktigt.