“Med input tagen från er studie har vi definitivt ökat vår CTR och även minskat bounce raten. Så det var en behövlig studie som gett resultat vad gäller dessa nyckeltal.”

Ovan citat kommer från av en av våra kunder för vem vi nyligen gjorde en användarstudie.

I praktiken går en användarstudie ut på att vi låter en grupp människor utföra ett antal uppgifter på en website. Uppgifterna går från generellt till mer specifik. Samtidigt spelar vi in deras ögonrörelser med en eye tracking kamera och använder vi oss av ett antal intervju frågor efter att uppgiften är klar.

Ögonspårning är ett extremt bra verktyg för att hitta användbarhetsproblem på en webbplats eftersom all kommunikation på nätet är visuell. När vi landar på en webbsida eller letar efter något så styr vi inte våra ögon, vi reagerar på en visuell stimulans. Genom att spela in dessa reaktioner med en eye tracking kamera och aggregera den data samtidigt analysera varje inspelning för sig, får vi fram väldigt opartisk och avslöjande information.

Våra ögon rör sig enormt snabb och vi tar beslut oftast baserat på minimal information. Faktum är att vi i genomsnitt missar 80% av vad en webbsida försöker kommunicera. Då blir den 20% som vi uppfattar plötsligt väldigt avgörande.

I våra studier är vi inte ute efter att göra om hela webbplatsen, vi försöker hitta problem som orsakas av design, innehåll (eller brist på det) eller navigering som har stor påverkan på hur webbsidan upplevs. Ibland är lösningarna helt självklara men har man blivit hemmablind för sina egna problem men oftast hittar vi överraskande saker som orsakar problem som gör stor skillnad när de väl åtgärdas.

Vi hjälper våra kunder att löpande förbättra sina hemsidor genom att arbeta med snabba och iterativa UX faser, som prioriterar förfining, användarfeedback och samarbete.

Analysen och rekommendationer skrivs ner i en resultatrapport som sedan används som underlag för att göra förbättringarna. Vid behov, så har vi mycket duktiga interaktionsdesigners som utifrån eye tracking-resultaten och rekommendationerna i rapporten kan arbeta fram omdesignade webbsidor åt våra kunder för att maximera tydlighet och konvertering vilket i så få fall läggs upp som ett separat projekt.