Vi är stolta över att kunna lägga Svenska McDonald’s till på vår kundlista. McDonalds kommer anlita Need Insights för att ta reda på hur de kan förbättra sina digitala beställningskiosker.

Då beställningen på skärm är styrt av visuell input är eye tracking ett utmärkt sätt att testa användarvänlighet. Vi kommer utföra tester på tre platser med olika demografiska förutsättningar för att hitta skillnader i beteende.

Vår studie kommer hitta de saker som skapar störst förvirring och eller problem men vi kommer även råda McDonald’s om vad som fungerar bra vilket kommer vara ett bra underlag för att vidareutveckla mjukvaran i kiosken.