Grow Smarter är ett EU initiativ där myndigheter och företag samarbetar för att skapa framtidens smarta städer. Stockholm är ett av tre städer i Europa där nya tekniker och lösningar ska arbetas fram.

Need Insights har tecknat avtal med Stockholms Stad (Trafikkontoret) för att utföra mätningar av folkrörelser i Globen/Tele2- och Slakthusområdet.
Till mätningen används smarta IoT-sensorer från Need Insights, som fångar upp radiosignaler från mobiltelefoner i området. Tillsammans med IBM och KTH analyseras all data för att få en förståelse för vilka utmaningar som finns i området och hur trafikflöden kan förbättras.

Vi ser detta som ett jättespännande projekt som går väl i linje med vår vision – utveckla smarta IoT- och analyslösningar för framtidens smarta städer och handelsplatser, säger VD och grundare för Need Insights, Jason McMillion.

Projektet fortgår enligt plan och vi har nu lite mer än hälften av alla sensorer monterade inom området. Under hösten 2018 hoppas vi genom samarbetet med IBM och KTH kunna presentera en mer avancerad analysmodell och nya visualiseringar för att få insikter om folkrörelser inom ett stadsområde. Detta ska sedan visas upp och kommuniceras ut till andra europeiska städer men även globalt, meddelar Mika Hakosalo, Stockholms Stad, implementationsansvarig för GrowSmarter Site Stockholm

Need Insights fortsätter utvecklingen av sina smarta IoT-sensorer och mjukvaran bakom för att kunna leverera lösningen i stor skala tillsammans med berörda partners inom projektet.

Kontaktuppgifter Need Insights AB
Roel Lammers
Roel Lammers, Chief Operating Officer
Projektansvarig Grow Smarter
Epost: roel (at) needinsights.com
Tel: 076 – 329 82 08

 

Mer om Grow Smarter. Besök www.grow-smarter.eu.