Verkliga miljöer

Se vår video om möjligheterna med eye tracking i olika miljöer.

Tjänster som vi utför med eye tracking-glasögon

Marketing & Consumer research

För Marketing & Consumer research kan vi gå in i vilken omgivning som helst och göra eye tracking-tester. På så sätt kan vi ta reda på olika faktorer som påverkar upplevelsen av omgivningen för att optimera den visuella kommunikationen.

Retail undersökning med Tobii Glasses 2 i vekliga miljöer

Vilka produkter uppmärksammas och vilka ser nästan ingen?

Jason testar user experience och interaction med Tobii Pro Glasses 2

Hur intuitiv och användarvänlig är er instrumentpanel?

User experience & interaction

Eye tracking är ett bra verktyg för att utvärdera och optimera användarupplevelsen för olika gränssnitt och interaktion mellan människa och maskin, (t.ex. bilföraren och bilen). Det kan avslöja potentiella problem, risker och svårigheter.

Användarvänlighet & design

Eye tracking ger övertygande och objektiv data som avslöjar beteendet bakom användbarhets- och designproblem.

Eye tracking i verkliga miljöer

Används era maskiner på det sätt som ni tänkt eller är gränssnittet svårt att förstå?

In-store eye tracking research

Butiksanalys för ökat försäljningsresultat.

Obegränsade möjligheter

Möjligheterna är (nästan) obegränsade för eye tracking i verkliga miljöer.

Hur kan vi hjälpa er?