Effektmätning

Se vår video om Effektmätning:

En Effektmätning med hjälp av eye tracking är det optimala verktyget för att mäta effekten av er marknadsföring.

Effektmätningen kan utföras på de flesta typer av marknadsmaterial, både inom print och digitalt och vi har byggt upp en stor referensdatabas för att jämföra med. Vi levererar banbrytande statistik om hur print annonser, artiklar och annan mediekommunikation konsumeras och uppfattas – och vilken effekt de har.

Mätningen baserar sig på TUV-index. Läs mer nedan…

TUV-Index

R

Tydlighetsindex (T)

Analys av fixeringsmönstret från eye tracking-testet ger svar på frågan om ert material är tydligt eller om det skapar förvirring hos konsumenten.

Uppmärksamhetsindex (U)

Kontext-baserat index som mäter andel konsumenter som uppfattade er annons i relation till den kontext materialet befinner sig i.

Varumärkesindex (V)

Index som visar hur många som noterar ert varumärke eller logga. Ger konkreta insikter om den varumärkesbyggande effekten av annonsen.

”Jag tycker alla borde testa sitt marknadsmaterial med first impression eye tracking. Det är lätt att bli hemmablind.”

Christer Shipley

Försäljningschef, MailDirect

”Genom att snabbt och enkelt få intressant data, kan vi få ut så mycket som möjligt av vår marknadsföring.”

Dunia Jamil

Koordinator, Butikstrender

”First impression eye tracking är ett utmärkt verktyg för både annonser och webbsidor. Sen är det lite extra trevligt att Need Insights använder vår eye tracking-utrustning för sina studier.”

Martin Norrefeldt

Key Account Manager, Tobii Pro