Bannertest

Nå igenom bruset

Banner Impact Test

När vi annonserar online, så mäter vi klick och impressions. Det är en bra start men klick och impressions förklarar inte hur många som ser bannern när den visas och om banner lyckas fånga uppmärksamheten.

99% klickar inte på bannern, men: syns din banner, uppfattas budskapet och avsändaren?

Stand out berättar hur många av de som bannern visas för, också kollar på bannern (även kallad stand out).
Dwell time mäter hur lång tid bannern håller fast blicken.
Bounce Rate tar reda på om en banner lyckas hålla fast blicken.

En bra banner har många True views, låg Bounce Rate och lång dwell time.

Video om Banner Impact Test.

Banner placeringstest

Vilken placering bör du köpa? En leaderboard, en wide skyscraper eller en large rectangle?

Det är förstås en prisfråga. Men vad om du kunde mäta uppmärksamhet av din banner per placering, så att du kan jämföra synlighet versus kostnad per placering i förväg? Med vårt Placeringstest tar du ett databaserat beslut på vilken placering du ska köpa.

Kontakta oss för ett placeringstest, så hjälper vi er få mer utav er marknadsbudget!