Anmäl dig som testdeltagare

Vill du vara med och påverka framtidens tjänster och produkter? Anmäl dig till vårt register så kan vi kontakta dig när vi genomför en studie där du ingår i målgruppen.