Enligt en undersökning av Research & Markets är den globala marknad för eye tracking värd 184 miljon USD i 2014 och väntas växa till 1 028 miljon USD vilket innebär ett snitt på 35% per år under perioden 2015-2020. Det innebär en stor tillväxt väntas för eye tracking marknaden.

Tillämpningen av eye tracking i säkerhetsapplikationer, neuromarketing och marknadsundersökningar driver marknaden.

De största segment i eye tracking industrin är marknadsföring, sjukvård, transport, kommunikation och underhållning. Andra segment där eye tracking används är förpackningsdesign, virtuella butiker, psykologi, neuroscience, fordon och flygindustri & gaming.

Eye tracking marknaden är segmenterad på typ av eye tracker; eye trackers på distans och mobila eye tracker enheter. Mobila eye trackers väntas växa med den högsta tillväxttakten.

Viktigaste aktörer som ligger bakom den stora tillväxten:

Enligt rapporten är de viktigaste aktörerna på marknaden:
– Applied Science Laboratories
– Eyetech Digital Systems, Inc.
– Eyetracking, Inc.
– Imotions
– LC Technologies
– Mira Metrix, Inc.
– SR Research Ltd
– Sensomotoric Instruments GmbH
– Smart Eye AB
– The Eye Tribe
– Tobii AB

Källa: http://www.researchandmarkets.com/research/nzzx84/eye_tracking