För att få ut mer av er bannerannonsering krävs det att ni börjar mäta mer än bara klick och impressions. Det låter logisk, eller hur?

För oavsett om vi betalar per visning (CPM), per klick (CPC) eller per action (CPA) så behöver effekten ökas och vi behöver insikter om hur den har påverkat, eller inte påverkat, sitens besökare.

Jag har tidigare skrivit om möjligheten att mäta mer än klick och impressions i denna artikel. Under tiden har vi vidareutvecklat våra tjänster genom att ställa oss själva frågan hur vi kan hjälpa företag att utveckla sin bannerstrategi med hjälp av nya metrics, för någonstans kände vi att det brister. Om vi bara mäter klick så är det svårt att ha någon strategi för hur vi hanterar våra banners. Dessutom, oavsett hur framgångsrik er bannerkampanj har varit, är det endast en liten andel som klickar, säg för enkelhetens skull 1%. Men vad händer med de övriga 99% som inte klickar?

Det stora problemet

Egentligen är det stora problemet att vi inte vet vad det beror på, när en banner inte fungerar. Vanligtvis kan vi bara konstatera att det inte är många som klickar. Men beror det på att:

  • Det är fel på bannerns budskap eller;
  • Att bannerns budskap är bra men att den inte syns, eller;
  • Att bannern varken syns eller har ett bra budskap som driver klick?

Intresse-metric

Genom att mäta stand-out (hur många som ser er banner) och multiplicera med impressions som vi sedan delar med antalet klick, får vi fram en ny metric; vi kallar den för “intresse-metric”.

För att förtydliga följer här ett exempel: om er banner har visats 1 miljon gånger (impressions) och vi mäter en stand-out på 20% (dvs att 20% såg bannern) då vet vi att 200 000 personer såg er banner. Om ni fick 1000 klick på denna banner så vet vi att 1 på 200 som såg er banner klickade på den vilket motsvarar en intresse-metric på 0,5%.

Genom att kombinera vår nya intresse-metric med stand-out kan vi formulera en enkel bannerstrategi för att öka effektiviteten av era banners.

Banner strategi

Låg intresse-metric +  hög stand-out

  • Strategi: Mycket bra att bannern drar uppmärksamhet men budskapet behöver göras om eftersom den inte triggar till action.

Låg intresse-metric + låg stand-out

  • Strategi: Gör om, gör rätt (=avsluta kampanjen ASAP, den läcker pengar).

Hög intresse-metric + låg stand-out

  • Strategi: Bra budskap, behåll det, men designa om bannern, börja med att ändra bakgrundsfärgen.

Hög intresse-metric + hög stand-out

  • Strategi: Jackpot, maxa budgeten.

Vill du veta mer eller vill du börja utforma din bannerstrategi, let’s talk.