En studie utförd av Jakob Nielsen och Tom Landauer har visat att för användarvänlighetstester krävs det i snitt 15 personer för att upptäcka alla användarvänlighetsproblem. Deras rekommendation är att använda 5 testpersoner för en användarvänlighetsstudie. Helt enkelt för att det är det bästa ur kostnadsperspektiv. Med 5 testpersoner upptäcker man ungefär 85% av alla problem och utifrån dessa insikter kan webbsidan förbättras. Även om den nya designen borde lösa alla problem som upptäcktes i den första studien, är sanningen att ingen kan utforma det perfekta användargränssnittet och det finns även en risk att nya användbarhetsproblem uppkommer. Vi utför därför alltid två tester, vilket säkerställer att majoriteten av de återstående 15% av de ursprungliga användbarhetsproblem, som inte hittades i det första testet, upptäcks och kan åtgärdas.
Av dessa anledningar är det inte ekonomiskt försvarbart att börja det första testet med hela 15 personer för att försöka hitta samtliga användbarhetsproblem.
(Källa: https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/).

First impression eye tracking-tester

Vår egen forskning, baserat i dagsläget på över 2000 eye tracking-tester, visar att med 10-15 testpersoner får vi en bra uppfattning om de olika mönster som vi letar efter. Eftersom vi utför våra eye tracking-tester löpande har vi valt att öka antalet testpersoner till 20, för att i speciella fall, upptäcka fler avvikelser och kunna säkerställa resultatet.

En annan faktor är hur länge testpersonerna exponeras för materialet. Vid en för lång exponering ökar spridningen av fixeringarna (var folk tittar) markant och testet kan ej längre användas. Anledningen är att man behöver vara väldigt noggrann med att separera på det första intrycket, som sker på en undermedveten nivå, och när sedan det medvetna intresset kickar in – det är då den stora spridningen uppstår.

Så både tiden och antal testpersoner måste anpassas för att ge värdefulla insikter om hur vi som konsumenter uppfattar olika typer av material, från webbsidor och banners, till nyhetsbrev och tidningsannonser.