Läs artikeln på branschkoll.se om Need Insights:

Bygger eye-trackingfabrik – vill hjälpa tryckerier skapa högre värde

Need Insights verktyg för eye-trackning tar inte ”bara” fram en heat-map – utan mäter också ögats reaktion vid den första kontakten med budskapet. Detta används för att få fram hur ett budskap och utformningen fungerar i verkligheten. (Bild: Need Insights)

Företaget Need Insights har utvecklat ett standardiserat sätt att med hjälp av eye-tracking analysera hur bra olika typer av marknadskommunikation fungerar. Nu vill man få den grafiska branschen att erbjuda tjänsten till sina kunder.

http://www.branschkoll.se/bygger-eye-trackingfabrik-vill-hjalpa-tryckerier-skapa-hogre-varde/