Eye tracking is a very interesting technique because it measures what we see, which we use to base our decisions on.

Jason McMillion had the honor to give a 15 min discussion on eye tracking for the amazing creative tech and design firm Everyday. He went through the most important aspects of eye tracking technology, some commercial uses, and something called first impressions eye tracking.

Some questions were answered …
– How much information we actually take in on a news site?
– Increasing website conversion with eye tracking. How much can you expect?
– Use eye tracking for SEO purposes. New opportunities to drive traffic even if you are not in the top 3!
– First impressions eye tracking. Why it is so important for advertising.
Check out the video for all the answers.

Ögonspårning är en mycket intressant teknik eftersom den mäter vad vi ser vilket vi använder för att grunda vårt beslut på.

Jason McMillion hade äran att ge en 15 min diskussion om eye tracking för det fantastiska kreativa tech och designföretaget Everyday. Han gick igenom de viktigaste aspekterna om eye tracking-teknik, några kommersiella användningsområden, och något som kallas första intryck eye tracking.

Några frågor besvarades…
– Hur mycket information tar vi faktiskt in på en nyhetssajt?
– Ökad webbplats konvertering med eye tracking. Hur mycket kan du förvänta dig?
– Använda eye tracking för SEO ändamål. Nya möjligheter att driva trafik även om du inte är i topp 3!
– Första intrycket eye tracking. Varför det är så viktigt för reklam.
Kolla in videon för alla svar.