Villkor

Dokumentet “Eye tracking avslöjar, Banners – varför vissa banners fungerar och andra inte” är producerad av Need Insights AB.

  • Du eller ni (bolag, förening) som står som köpare av detta dokument innehar rättigheten till en kopia i digital form (PDF).
  • Rättigheten gäller specifikt för denna digitala upplaga av dokumentet.
  • Dokumentet får läsas och användas av samtliga personer inom er organisation.
  • För privat bruk är du som köpare av detta dokument ensam innehavare av rättigheten.
  • Om ett bolag, förening eller annan som ej är en privatperson står som köpare: Får ej visas eller delas med personer som inte är anställda inom er organisation.
  • Om du som privatperson står som köpare: Får ej visas eller delas med andra personer.
  • Dokumentet får sparas i digital form på valfritt ställe på egendom som ägs av köparen och där endast köparen har tillgång.

Vi hänvisar alla frågor gällande användning och innehåll i detta dokument till info[at]needinsights.com