VI ANALYSERAR KONSUMENT-BETEENDE

- Rätt beslut leder till tillväxt och nöjda kunder
Om Need Insights:

Statistisk analys

– Med lång erfarenhet av kundprojekt och med egna matematiker och Data Scientists står vi redo att på bästa sätt kunna lösa era utmaningar inom insamling och statistisk analys av stora mängder data.

Er Analyspartner

Som analyspartner hjälper vi våra kunder att lösa aktuella utmaningar genom insamling och analys av data.

Kvalitativ analys

– En kvalitativ analys ger svar på helt andra typer av frågor och utmaningar jämfört med statistisk analys. Med kompetensen in-house vet vi vikten av kvalitativa undersökningar.

Vad vi gör – datainsamling och analys

Online

Insamling

– Enkätundersökning
– Face-to-face intervju
– Observationsmätning
– Eye tracking tester
– Användarstudier
– Djupintervjuer
– Fokusgrupper

Läs mer om våra metoder >>

Print

IoT-sensorer

– Kameradata
– Wi-Fidata
– Mobildata
– Övrig Big data

Läs mer om
våra metoder >>

Location analytics retail

Sälj- & kunddata

– Transaktionsdata
– Besöksdata (online/offline)
– Artikel- & prisdata
– Målgrupper / kundsegment

Verkliga miljöer

Analysmetoder

– Statistisk analys
– Bayesiansk statistik
– Eyetracking-analys
– Kvalitativ analys
– Etnografi

Vad våra kunder säger om oss:
”Jag tycker alla borde testa sitt marknadsmaterial med First Impression eye tracking. Det är lätt att bli hemmablind.”
Christer Shipley

Försäljningschef, MailDirect

”Rapporten vi fick överträffade våra förväntningar! En del av det som togs upp hade vi på känn sedan innan, men rapporten innehöll också en handfull riktiga ögonöppnare som kommer att göra stor skillnad för hur vi arbetar med webbdesign framöver.”
Jonas Grenfeldt

VD, Panang

”Efter implementering av era förslag från användarstudien ökade konvertering med 15,53%!”
Madeleine Zetterman

Webmanager, Falck