jAlbum

jAlbum är en mjukvara för att skapa webbfotoalbum. Mjukvaran laddas ner och installeras på datorn.


Resultat:
Efter en användarstudie där hela flödet testades från site, mjukvara till publicerat album upptäcktes flera större områden som skapade förvirring för användarna vilket medförde att en stor andel lämnade utan att slutföra skapandet av webbalbum.