Falck

Falck ville öka effekten av sina kampanjer och få fler att registrera sig för deras vägassistans-försäkring.
Need Insights genomförde en användarstudie och presenterade resultaten i en lättläst rapport.


Resultat:
Efter implementation ökade konverteringen av vägassistansförsäkringar med 15,53%.